Referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet bel avholdt sammen med julebordet 15. november. Referatet er vedlagt.
Ċ
Gustav Foseid,
18. nov. 2018, 12:34
Comments