Første styremøte i Foreningen Flyprat

Post date: Jan 16, 2011 11:30:30 AM

Torsdag 14. januar hadde Foreningen sitt første styremøte. Den viktigste saken som ble behandlet var strukturen på forumet:

For å minske mengden støy i Flyforumet, som de fleste anser som hovedforumet, ønsker styret å navne om No Fly Zone til Småprat og gjøre følgende endringer på forumet:

  • Småprat flyttes lenger opp i forumlista
  • Tråder som er flyrelatert, men med lite faglig innhold, skal flyttes fra Flyforum til Småprat.
  • Kun innloggede medlemmer kan se Småprat.
  • Medlemmer som har vært registrert i under en måned kan ikke starte nye tråder i Småprat.

Styret ønsker å redusere antall forum med lite trafikk og vil gjøre følgende endringer:

  • Fornebuhistorisk og Flyhistorisk slås sammen til Flyhistorisk.
  • USA-forumet legges ned. Mye av trafikken her hører naturlig hjemme i reiseforumet, men teknisk finner en egnet løsning for å ta vare på innleggene og historikken.
  • General Aviation og sjøfly slås sammen til et forum. Styret vurderer å definere helikopter inn i samme forum, men tar denne diskusjonen videre på neste møte.

For øvrige saker, se vedlagte referat.