Styremøte 17. mars

Post date: Mar 20, 2011 7:21:41 PM

Avholdt som kombinert fysisk-/telefonmøte. Hele styret til stede. Referent: Gustav

1. Reklameinntekter

Reklameinntektene er noe større en prognostistert, men lavere enn de første ukene i januar. Foreløig ser det ut til at forumet er selvfinansierende, eller kan gå med et lite overskudd.

2. Bruk av overskudd

Med selvfinansierende forumdrift og en del inntekter fra medlemskontingent, vil det være mulighet for å bruke penger på andre aktiviteter enn forumdrift. Gustav sender ut en henvendelse til medlemmene for å lodde stemningen for hva som er fornuftig.

3. Forumstruktur

Endringene vedtatt forrige gang er stort sett iverksatt.

Kommentarer til endringene:

    • Litt utfordrende å skille hva som skal i flyforum og hva som skal i småprat, men dette ser ut til å gå seg til.
    • Ingen i styret savner no fly zone, men plassering og ordning for off topic må vurderes nærmere.
    • Kommer til å kreve ytterligere innkjøringstid

Neste naturlige steg er å se på spotterdelen av forumet. Gustav tar kontakt med NSFF og forsøker å få til et møte sammen med Espen og Thomas.

4. Rapportering til styret

Styret føler det får for lite informasjon om drift av forumet og bakgrunn for å ta riktige beslutninger. Dette gjelder særlig arbeidspresset på moderatorene. Oppfølgingssak til neste styremøte.

5. Driftsavtale

Dagens leverandør har driftstjenester leverer ikke tilfredstillende kvalitet for ytterligere vekst. Gustav får i oppgave å se på andre løsninger, sammen med resten av de ansvarlige for teknisk drift. Ny avtale kan inngås innenfor de samme økonomiske rammene som dagens avtale.