Referat fra årsmøtet

Post date: Dec 17, 2010 2:56:54 PM

Fullstendig referat er vedlagt.

Valgene ga følgende resultat:

    • Leder: Gustav Foseid
    • Styremedlemmer: Espen Næss, Stian Haabeth, Håvard Eikeland, Thomas Johannesen
    • Valgkomite: Ole Johan Berg, Odd Langvatn, Kjell Oskar Granlund
    • Revisor: Henrik Semb Rønningen

Som logo ble forslaget fra Larsabal valgt (stilisert fly i grått), forumets navn blir Flyprat og den foreslåtte vedtektsendringen ble vedtatt.

Ingen innkomne saker ble behandlet.