Styrets årsberetning 2012

Post date: Dec 11, 2012 2:32:45 PM

Styrets årsberetning 2012

Styret har hatt fire styremøter og en sosial samling i løpet av året. Foruten driften av Flyprats forum har styret jobbet med overtagelsen av Airpics, hvor det i samarbeid med teknisk avdeling har vært jobbet med å stabilisere det tekniske hos Airpics. En jobb som har vært vanskeligere og mer ressurskrevende enn først antatt og har derfor gått tregere enn først håpet.

Det har også vært jobbet med den økonomiske delen, for å sikre flere ben å stå på, hvilket er tegn på å bære frukter. Vi har fått in flere salgskanaler, og flere annonsører bidrar til at vi av mindre avhengig av de to største som tidligere stod for over 90% av reklameinntektene. Medlemsavgiften dekker omtrent driften av servere, nett etc. Utgiftene har vært omtrent som i fjor, hvilket betyr foreningen har opparbeidet seg en trygg egenkapital. Dette betyr at foreningen vil ha muligheter til å investere i ny tekniske løsninger ved behov, og dermed sikre videre drift av Flyprat og Airpics.

Det har også vært arrangert en rekke sosiale sammenkomster i regi av forumet i år.

Bruken av forumet har vært stabil gjennom året, men styret håper trafikken på Airpics vil ta seg opp etterhvert som siden blir utviklet videre. Styret er også fornøyd med samarbeidet med NSFF.

Årsregnskap 2011 Foreningen Flyprat

Inntekter

Medlemsavgift 11,652.00

Tradedoubler 35,513.00

Annen reklame 829.18

Renter 14.74

Totalt 48,008.92

Utgifter

Julebord 6,417.00

Forumdrift 3,466.29

Premier 710.72

Moderatorer 2,544.90

Styremøter 3,354.00

Diverse 135.00

Totalt 16,627.91

Overskudd 31,381.01

Inngående balanse 15,907.18

Eiendeler: 47,288.19