Referat fra årsmøte i Foreningen Flyprat 1. desember 2011

Post date: Dec 2, 2011 7:08:11 AM

1. Innkallinga ble godkjent.

2. Gustav Foseid ble valgt til ordstyrer og referent. Espen Næss og Johan Chan ble valgt til å skrive under protokollen.

3. Styrets årsberetning og regnskapet ble gått gjennom og enstemmig godkjent. Styret informerte i tillegg om overtagelse av airpics.com.

4. Det framlagte regnskapet danner grunnlag for planlegging av neste års økonomi. Styret får fullmakt til å utarbeide budsjett. Kontingenten settes til 100 kr/år. Enstemmig vedtatt.

5. Valg:

a. Som leder ble Espen Næss valg. Som øvrige styremedlemmer ble Gustav Foseid, Håvard Eikeland og Thomas Johannessen og Stian Haabeth valgt.

b. Som valgkomite ble Ole Johan Berg, Odd Langvatn og Kjell Oskar Granlund valgt.

c. Som revisor ble Henrik Semb Rønning valgt.

Alle valg var enstemmige.

Oslo 1. desember 2011

Gustav Foseid Espen Næss Johan Chan