Styrets årsberretning 2013

Post date: Dec 11, 2013 11:53:10 AM

Styret har hatt fire styremøter og en sosial samling i løpet av året. Foruten driften av Flyprats forum har styret jobbet videreutviklingen av Airpics etter overtagelsen i 2012. Vi har drevet Airpics videre med eksisterende løsning gjennom året. Det har vært arbeidet med en ny versjon av Airpics, men denne er ikke klar enda. Styret hadde også gjennom året samtaler med andre aktører om et mer forpliktende samarbeid i forhold til organisering av forumet. Konklusjonen til styret er det er mest hensiktsmessig for å bevare forumets uavhengighet og sjel som en helt selvstendig aktør, og holde oss til samarbeid på et mer uforpliktende nivå. Men vi har satt pris på at komplimenterende aktører som Bonusfeber.no og BusinessClass.se, bruk forumet til å informere om flere av sine aktiviteter og tilby våre medlemmer plasser, som f.eks ved deres respektive Farvel MD-80 arrangementer. Det samme gjelder vårt langvarige samarbeid med NSFF

Det har også vært jobbet med den økonomiske delen, for å sikre flere ben å stå på, hvilket er tegn på å bære frukter. Vi har fått in flere salgskanaler, og benytter oss nå både av Tradedoubler og Google. Kombinert med flere annonsører gjør dette oss mindre avhengig av en enkelt finansieringskilde. Medlemsavgiften dekker nesten driften av servere, nett etc. Utgiftene har vært omtrent som i fjor, hvilket betyr foreningen har opparbeidet seg en trygg egenkapital. Dette betyr at foreningen vil ha muligheter til å investere i ny tekniske løsninger ved behov, og dermed sikre videre drift av Flyprat og Airpics.

Det har også vært arrangert en rekke sosiale sammenkomster i regi av forumet i år, og på bakgrunnen av fjorårets resultat valgte vi å gi et litt symbolsk tilskudd til årsmøtet/julebordet desember 2012

Bruken av forumet har vært stabil gjennom året, selv om nye aktører har kommet på banen, men styret anser disse kom komplimenterende aktører, med et mer reiseorientert fokus. Styret håper trafikken på Airpics vil ta seg opp etterhvert som siden blir utviklet videre. Teknisk fungerer driften av forumet meget og styret er svært fornøyd med vår leverandør Boxed Solutions

Styrets sammensetning har vært stabil fra 2012 til 2013