Innkalling til ordinært årsmøte 2014/2015

Post date: Oct 28, 2014 2:16:29 PM

Foreningen Flyprat avholder sitt ordinære årsmøte i Oslo den 27. november kl. 17.30 på Grilleriet, Oslo (Storgata 21-23 i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget, 184 Oslo).

Årsmøtet avholdes før rett før julebordet, men det er mulig å delta på årsmøtet uten å være med på julebordet, og vice versa.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Godkjenning av årsberetning og regnskap.
  4. Budsjett og fastsettelse av kontingent.
  5. Valg av styre, valgkomite og revisor
  6. Eventuelle innkommende saker

Årsmelding og regnskap vil bli tilgjeling på forenings hjemmeside, og i foreningens underforum

http://foreningen.flyprat.no/home/

Forslag til budsjett og valgkomiteens instilling blir lagt fram på årsmøtet.

Styret minner om at man, kan gi en annen person fullmakt til å møte på årsmøtet.

I henhold til vedtektene har alle som har betalt årsavgift for 2015 innen fire uker før årsmøtet (30/10) stemmerett

http://foreningen.flyprat.no/vedtekter

Mvh

Styret i Foreningen Flyprat