Styremøte 2010-11-29

Post date: Nov 29, 2010 9:17:05 PM

Interimstyret avholdt møte mandag 29. november. De viktigste sakene var forberedelser til årsmøtet og logokonkurransen.