Workshop med NSFF

Post date: Jun 28, 2011 6:40:17 PM

Gustav og Espen hadde en workshop med NSFF i dag for å finne bedre måter å organisere spotteraktiviteten på forumet.

Konklusjonene fra møtet:

    • Bildeforumet fungerer bra.
    • Spotteralerts er viktige for flyspotterne, men kan også virke forstyrrende for andre brukere av forumet. Disse bør derfor flyttes til et eget forum med kun spotteralerts, noe som også kan gjøre terskelen for å komme med alerts mindre. Her bør det også være et system for merking av alerts med hvilken flyplass de gjelder.
    • NSFF bør beholde sitt eget underforum for kommunikasjon med medlemmene.
    • Flyprat mangler et underforum for generell diskusjon om flyspotting. Et slik forum bør opprettes.
    • Spotteforumene, untatt bildeforumet, bør samles under egen heading.