Styremøte 6. sept

Post date: Sep 6, 2011 6:38:43 PM

Til stede: Alle

Referent: Gustav

1) Årsavslutning

Det går mot avslutning på året og det er på tide å tenke på årsmøte, juldebord og kontingent.

Gustav kontakter valgkomiteen.

Espen forbereder kontingent for nytt år.

Thomas tar ansvaret for årets julebord.

Dato for julebordet bestemmes på mail så snart som mulig.

Dersom noen utenom Oslo ønsker å starte en tradisjon med julesamlinger, kan Foreningen bidra med noe økonomisk støtte. Espen poster informasjon om dette på forumet og eventuell interesse behandles av styret. Julebordet i Oslo arrangeres som et spleiselag uten støtte fra Foreningen.

Årsmøte blir samme dag som julebordet.

2) Airpics

Styret har dialog med involverte parter og har tilbudt bistand.

3) Problematisk bruker

Moderatorene har bedt styret vurdere politianmeldelse av en bruker. Referat av saken finnes kun i internt referat.

4) Forumregler

Espen beklager forsinkelsen og kommer tilbake med forslag på neste styremøte.

5) Evalering av forumendringer

Styret mener de nye spotterforumene fungerer bra.

6) Tekniske endringer

Forumet er modent for oppgradering og teknisk gruppe har gitt beskjed om at oppgradering til vBulletin 4 kommer så snart de finner tid. Det vil føre til en vesentlig endret layout og noen endringer i bruken, særlig for moderatorene.

SVG-logo er på veg inn.

7) Økonomistatus

Reklameinntektene fra TradeDoubler er stabile. Ny avtale med SAS kan gi noe økte inntekter.