Innkalling til årsmøte

Post date: Dec 1, 2010 2:41:52 PM

Første ordinære årsmøte i Foreningen Flyprat avholdes i Oslo 15. desember 2010 kl 17.00.

Årsmøtet vil bli avholdt et sted i nærheten av julebordet (Grønland), men eksakt sted er ikke klart. Dette vil det komme informasjon om senere.

Alle som har vært medlem i foreningen 1 uke før årsmøtet har møte- og stemmerett.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og navneopprop
 2. Valg av referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
 3. Informasjon om økonomien i foreningen (budsjett)
 4. Valg
  1. Styreleder
  2. Styremedlemmer
  3. Valgkomite
  4. Revisor

Interimstyret innstiller kandidater til alle verv. Innstillingen blir senest lagt fram på møtet.

 1. Vedtektsendringer

Styret foreslår at setningene

Alle medlemmer som har betalt kontingent og vært medlem i minst 4 uker har stemmerett på årsmøtet ved personlig oppmøte. Fullmakt for å stemme på vegne av andre tillates ikke.

erstattes med

Alle medlemmer som har betalt kontingent og vært medlem i minst 4 uker har stemmerett på årsmøtet, enten ved personlig oppmøte eller ved å gi fullmakt. Hver person som er tilstede på årsmøtet, kan maksimalt stemme for en fullmakt.

 1. Navn på forum og logo

Interimstyret foreslår at forumet bruker navnet Flyprat.

Interimstyret vil innstille på logo.

 1. Innkomne saker

Fristen for å fremme saker for årsmøtet er 2. desember. Dersom det kommer inn sakr til interimstyret innen 8. desember vil interimstyret allikevel innstille på at årsmøtet behandler disse.

Velkommen!