Styrets årsberetning 2011

Post date: Nov 15, 2011 9:36:04 PM

Styret har hatt 5 styremøter og ei sosial samling i løpet av året. Foruten oppstart av foreningen og økonomi, har styret hovedsakelig jobbet med omorganisering av delforumene og samarbeid med andre aktører.

Økonomien var et stort usikkerhetsmoment ved oppstart av foreningen. Det ble tidlig klart at medlemstallet ble høyere enn budsjettert og reklameinntektene har vært betydelig større en forutsatt. Utgiftene til drift av forumet har vært omtrent som budsjettert, så den økonomiske situasjonen i foreningen er god. I tillegg til oppbygging av egenkapital, har styret brukt noe penger på ei sosial samling for styret og moderatorer og noen premier.

Bruken av forumet har vært forholdsvis stabil gjennom året, med ca 4-5.000 besøk per dag (basert på Google Analytics), ca 2.000 nye poster per uke (vBulletin-statisikk) og ca 450 aktive brukere. Aktiviteten har vært marginalt lavere etter sommeren enn før sommeren.

Styret har opprettet kontakt med NSFF og andre som driver med virksomhet som er relatert til Flyprat. Dette har hatt et større fokus etter sommeren og styret håper det kommer resultater av arbeidet i løpet av neste år. Styret har også arbeidet med mulige løsninger for videreføring av Airpics.com.