Referat - Styremøte 7/2/2012

Post date: Feb 13, 2012 6:10:46 PM

Tilstede: Gustav, Thomas, Håvard og Espen

Referent: Espen

1) Status Forumet: OK

2) Status Airpics: Tatt over servere, og har kontroll på databaser. Utfordringer med programkoder/PHP krever endel jobb for stabil drift fremover. Prosjektgruppen jobber videre med dette. Trenger etterhvert flere screenere, men må først få på plass en god løsningen på driften

3) Oppdaterte og reviderte regler for forumet vedtatt. Skal publiseres så snart som mulig av Espen

4) Økonomi forumet: Status OK, samme tendens som i tidligere. Sunn drift

5) Flyprat baggasjelapper: Thomas undersøker muligheter her

6) Vedtatt å kjøpe inn premier for fotokonkurransene fremover. Organiseres av Espen

7) Oppdatere frivillighetsregisteret med hvem som sitter i styret. Gustav