Referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet bel avholdt sammen med julebordet 15. november. Referatet er vedlagt.