Innkalling til årsmøte i Foreningen Flyprat

Post date: Nov 15, 2011 9:46:51 PM

Foreningen Flyprat avholder sitt andre ordinære årsmøte i Oslo den 1. desember kl. 17.00 på Oslo Spiseforretning. Årsmøtet avholdes før rett før julebordet, men det er mulig å delta på årsmøtet uten å være med på julebordet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Godkjenning av årsberetning og regnskap.
  4. Budsjett og fastsettelse av kontingent.
  5. Valg
   1. Styre
   2. Valgkomite
   3. Revisor

Styret har ikke mottatt noen innkomne saker.

Årsmelding kan leses her:

http://foreningen.flyprat.no/home/styretsaarsberetning2011

Regnskapet kan lastes ned her:

http://foreningen.flyprat.no/home/regnskap2011

Forslag til budsjett og valgkomiteens instilling blir lagt fram på årsmøtet.

Styret minner om at man, etter vedtekstendringene på forrige årsmøte, kan gi en annen person fullmakt til å møte på årsmøtet.